Biziň hödürleýän zatlarymyz

Aýratyn önümler

Hekaýamyz

Jiangte Specialörite motor topary, hereketlendirijiler , Lityum önümleri, magdançylyk we çuňňur gaýtadan işleýän pudaklary öz içine alýan milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Jiangxi welaýatynyň iň gowy 100 kärhanasynyň biri, Hytaýda iň uly servo motor öndürijisi we litiý karbonaty dünýäde üpjün ediji we aksiýa kody 002176. Baş ştab-kwartirasy ösmek üçin “Aziýa Litium” bazasy hökmünde tanalýan ichiçun şäherinde ýerleşýär. Täze energiýa. Şu wagta çenli Jiangxi, Zhejiang welaýatynda we içerde we daşary ýurtlarda 30-dan gowrak golçur we şahamçasyny ösdürdi.

Koprak oka

Täze gelenler

Gyzgyn önümler