Maýyp agyr ýükli uly göwrümli elektrik hereketi skuter R4s

Gysga düşündiriş:

Umumy ölçeg

1350mm * 650mm * 1280mm

Jemi agram

128 kg

Radiusy öwürmek

1.7m

Maks.Tizlik

9.5mph (15kph)

Maks.dyrmaşma derejesi

15 ゜

Maks.Aralyk

40Ah: 22 mil / 55Ah: 30 mil

Maks.Adük

150Kg

Motor

DC 950W / 24V


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Uzyn sürmek aralygy
Speedokary tizlik
Güýçli tizlenme
Giňişleýin howpsuzlyk aýratynlyklary
Lýuks oturgyçlar
Doly asma

R4S güýçli ýokary öndürijilikli 950 wattlyk hereketlendirijini we 2x 75Ah çenli batareýalar bilen birikdirilip, iň ýokary tizligi 15 km / sag we täsirli aralygy üpjün edýär.Doly 4 tigirli asma bilen hatda daglyk ýerlerde-de ýokary derejeli rahatlyk hödürleýär.

R4S (10)

Aýratynlyklary

Umumy ölçeg

1350mm * 650mm * 1280mm

Jemi agram

128 kg

Radiusy öwürmek

1.7m

Maks.Tizlik

9.5mph (15kph)

Maks.dyrmaşma derejesi

15 ゜

Maks.Aralyk

40Ah: 22 mil / 55Ah: 30 mil

Maks.Adük

150Kg

Motor

DC 950W / 24V

Batareýanyň kuwwaty

40Ah * 55AH * 75Ah x2

Batareýanyň agramy

60 litr (27.5Kg / 55AH)

Zarýad beriji

5 amp daşarky zarýad beriji

Tigiriň ululygy

Öň 13 dýuým / Yzky 13 dýuým

Ounder arassalamak

130mm

Dolandyryjy

24V 120A PG

Kartonyň ululygy

1440 * 700 * 680 sm, oturgyç kartony aýratyn

Gaplamak mukdary

36pc / 20GP, 72pcs / 40HQ

Dolandyryş paneli

Aýratynlyklar barada

1. Ulanyjynyň agramy, ýer görnüşi, batareýanyň amp-sagady (AH), batareýanyň zarýady, batareýanyň ýagdaýy we teker ýagdaýy bilen üýtgeýär.Bu aýratynlyklar (+/- 10%) üýtgäp biler.
2. Önümçilige çydamlylyk we önümiň yzygiderli gowulaşmagy sebäpli bu spesifikasiýa (+ ýa-da 3%) üýtgäp biler.
3.AGM ýa-da gel öýjük görnüşi zerur.
4. ANSI / RESNA, WC Vol2, 4 bölüm we ISO 7176-4 ülňülerine laýyklykda synag edildi. Netijeler, batareýanyň spesifikasiýalaryna we sürüjiniň ulgamynyň işleýşine esaslanýan teoretiki hasaplamalardan alnan netijeler.Synag iň ýokary agram derejesinde geçirildi.
5. Batareýanyň agramy öndürijä baglylykda üýtgäp biler.

Bellikler

1. Hereketli skuterleri daşaýarkaňyz ýa-da ulanmaýan wagtyňyz elektrik toguny öçüriň
2. Maşyn sürmezden ozal oturgyçlaryň belli bir ýagdaýda durýandygyna göz ýetiriň
3. Tilleriň ygtybarlydygyna göz ýetiriň
4. Syýahatyňyzdan öň batareýalaryň doly zarýad alandygyna göz ýetiriň
5. Mümkin boldugyça gödek ýa-da ýumşak ýerlerden we uzyn otlardan gaça duruň.
6. Hereketli skuterleriň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin tehniki gollanmany ýerine ýetiriň.

Howpsuzlyk barada maslahat

1. Batareýalar zarýad alýarka gözegçilik edilmeýän çagalaryň bu enjamyň ýanynda oýnamagyna ýol bermäň
2. Alkogolyň täsiri astynda hiç wagt skuter işlemäň.
3. Skuteriňize müneniňizde ýiti öwrüm ýa-da duýdansyz durmaň.
4. Tehniki spesifikasiýada görkezilen çäklendirmeden has uly päsgelçiliklere çykmaga synanyşmaň.
5. Süýşýän ýolda heläkçiligiň öňüni almak üçin gar wagtynda skuteriňize münmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler