Maýyp agyr ýükli uly göwrümli elektrik hereketi skuter R500S, zarýad üçin 40-50KM aralygy

Gysga düşündiriş:

Umumy ölçeg

1440 * 650 * 1050mm

Jemi agram

238 litr (108Kg)

Radiusy öwürmek

1800mm

Maks.Tizlik

9.5mph (15kph)

Maks.dyrmaşma derejesi

8 ゜

Maks.Aralyk

26 mil (42KM)

Maks.Adük

150Kg

Motor

4 polýus, 800W / 24V


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Has köp ýer hur päsgelçilikler we uly rahatlyk ýok
Uzyn sürmek aralygy
Speedokary tizlik
Güýçli tizlenme
Zarýad bermek funksiýasy bilen sazlanyp bilinýän burç burçy
Giňişleýin howpsuzlyk aýratynlyklary
Lýuks oturgyçlar
Doly asma
Motor 800W
Öňki pnewmatik tigirler 12 "we yzky tigirler 12"

R500S (6)

Aýratynlyklary

Umumy ölçeg

1440 * 650 * 1050mm

Jemi agram

238 litr (108Kg)

Radiusy öwürmek

1800mm

Maks.Tizlik

9.5mph (15kph)

Maks.dyrmaşma derejesi

8 ゜

Maks.Aralyk

26 mil (42KM)

Maks.Adük

150Kg

Motor

4 polýus, 800W / 24V

Batareýanyň kuwwaty

55AH

Batareýanyň agramy

60 litr (27.5Kg)

Zarýad beriji

24V 8A

Tigiriň ululygy

Öň 12 ”pnewmatik tigir

Yzky 12 ”pnewmatik tigirler

Ounder arassalamak

130mm

Dolandyryjy

24V 120A PG / DYNAMIC

Kartonyň ululygy

1500 * 710 * 750 sm agaç guty (eksport), oturgyç kartony aýratyn

Gaplamak mukdary

30pcs / 20GP, 69pcs / 40HQ

duýgur dolandyryş paneli, sary tizlik düwmesini, gyzyl şah düwmesini, ýaşyl öň yşyk düwmesini, barmak çeňňegini (Wig-Wag) we batareýa derejesiniň görkezijisini Gauge tapmak aňsat.

R500S (11)

Dolandyryş paneli, el tormozy we yzky aýnalar

pnewmatik tigirler we doly ösen asma
Öň tarapy: Garaşsyz goşa ýaraglaryň saklanmagy
Yzky: MakFerson garaşsyz asma

R500S (1)

LED yşyklar

R500S (3)
R500S (2)

Swivel oturgyç kapital oturgyçlary

Oturylyşygy has aňsat geçirmek üçin gulplanyp bilýän swivel bazasy bar.Leňňeri ýokary galdyryň we oturgyjy şol bir wagtda aýlaň.Leňňeriň boşadylmagy oturgyjyň gulplanmagyna mümkinçilik döreder.Oturgyç 45 dereje aralykda gulplanýar.Skuter gurmazdan ýa-da gurmazdan ozal, oturgyjyň gulplanan ýagdaýynda bolmagyny üpjün ediň.Sürüp barýarkaňyz oturgyç hemişe öňe seredip gulplanmalydyr.

R300S (1)
500

Zarýad beriş funksiýasy we delta tutawajy, USB wilkasy we käse saklaýjy bilen sazlanyp bilinýän burç burçy

Ulag maksady bilen tiller ýygnagyny eplemek

R500S (14)
R500S (12)

Öňdäki plastik sebet (kuwwaty 5kg), uly demir sebet (27 * 40 * 25 sm) düzülip bilner

Agaç guty (eksport üçin)

R500S (1)

Bellikler

1. Hereketli skuterleri daşaýarkaňyz ýa-da ulanmaýan wagtyňyz elektrik toguny öçüriň
2. Maşyn sürmezden ozal oturgyçlaryň belli bir ýagdaýda durýandygyna göz ýetiriň
3. Tilleriň ygtybarlydygyna göz ýetiriň
4. Syýahatyňyzdan öň batareýalaryň doly üýtgändigine göz ýetiriň
5. Mümkin boldugyça gödek ýa-da ýumşak ýerlerden we uzyn otlardan gaça duruň.
6. Hereketli skuterleriň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin tehniki gollanmany ýerine ýetiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler